ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fourteen

คำแปล
สิบสี่
He
เขา
has
มี
fourteen
สิบสี่
children
ลูก
เด็ก
.
เขามีลูกสิบสี่คน
She
เธอ
is
อยู่
คือ
เป็น
fourteen
สิบสี่
.
เธออายุสิบสี่ปี
Fourteen
สิบสี่
children
เด็ก
ลูก
เด็กสิบสี่คน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย