ภาษาอังกฤษ

fourteen

ภาษาไทย
สิบสี่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
fourteenตัวอย่างHe has fourteen children.คำแปลเขามีลูกสิบสี่คน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย