ภาษาอังกฤษ

four

ภาษาไทย
สี่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
fourตัวอย่างFour boys read four books.คำแปลเด็กผู้ชายสี่คนอ่านหนังสือสี่เล่ม

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย