ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

four

คำแปล
สี่
Five
ห้า
,
four
สี่
,
three
สาม
,
two
สอง
,
one
หนึ่ง
ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง
2 ความคิดเห็น
Four
สี่
men
ผู้ชาย
drink
ดื่ม
milk
นม
.
ผู้ชายสี่คนดื่มนม
12 ความคิดเห็น
Four
สี่
plates
จาน
จานสี่ใบ
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย