ภาษาอังกฤษ

foundation

ภาษาไทย
แป้งรองพื้น, พื้นฐาน, มูลนิธิ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
foundationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe works for a foundation.คำแปลเธอทำงานให้กับมูลนิธิ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย