ภาษาอังกฤษ

found

ภาษาไทย
เจอ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
findsตัวอย่างHe finds an apple.คำแปลเขาหาแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
findตัวอย่างI find the dog.คำแปลฉันหาหมา
foundตัวอย่างI found out that it will be ready soon.คำแปลฉันพบว่ามันจะพร้อมเร็วๆนี้
foundตัวอย่างShe had found my phone.คำแปลเธอได้พบโทรศัพท์มือถือของฉัน
findตัวอย่างDid you find the magazine?คำแปลคุณได้หานิตยสารฉบับนี้ไหม

การเชื่อมfind

PersonPresentPast
Ifindfound
he/she/itfindsfound
you/we/theyfindfound
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย