Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

found

คำแปล
She
had
found
my
wallet
.
เธอได้พบกระเป๋าเงินของฉัน
1 ความคิดเห็น
I
found
out
that
it
will
be
ready
soon
.
ฉันพบว่ามันจะพร้อมเร็วๆนี้
He
found
my
wallet
.
เขาเจอกระเป๋าเงินของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ find

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifindfound
he/she/itfindsfound
you/we/theyfindfound

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย