ภาษาอังกฤษ

formula

ภาษาไทย
สูตร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
formulaตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYou explained the formula.คำแปลคุณได้อธิบายสูตรนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย