ภาษาอังกฤษ

fork

ภาษาไทย
ส้อม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
forkตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe eats with a fork.คำแปลเขากินด้วยส้อมคันหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย