Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

forget

คำแปล
ลืม
Do
not
forget
to
call
me
.
อย่าลืมโทรมาหาฉัน
1 ความคิดเห็น
I
am
never
going
to
forget
my
daughter
.
ฉันจะไม่มีทางลืมลูกสาวของฉัน
We
are
not
going
to
forget
your
voice
.
พวกเราจะไม่ลืมเสียงของคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ forget


PersonPresentPast
Iforgetforgot
he/she/itforgetsforgot
you/we/theyforgetforgot

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย