ภาษาอังกฤษ

force

ภาษาไทย
กำลัง, บังคับ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
forcedตัวอย่างI have forced them to study.คำแปลฉันได้บังคับพวกเขาให้เรียนหนังสือ
forceตัวอย่างMay the force be with you.คำแปลขอพลังจงอยู่กับท่าน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย