ภาษาอังกฤษ
for
ภาษาไทย
เป็นเวลา, สำหรับ, เพื่อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
forตัวอย่างThe questions are not for us.คำแปลคำถามเหล่านี้ไม่ใช่สำหรับพวกเรา

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย