ภาษาอังกฤษ

football

ภาษาไทย
ฟุตบอล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
soccerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDo you like soccer?คำแปลคุณชอบฟุตบอลไหม
footballตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDo you play football?คำแปลคุณเล่นฟุตบอลไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย