ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

foot

คำแปล
เท้า
We
พวกเรา
go
ไป
to
ถึง
สู่
work
ทำงาน
งาน
on
บน
foot
เท้า
.
พวกเราเดินไปทำงาน
She
เธอ
goes
ไป
to
ถึง
สู่
school
โรงเรียน
by
โดย
foot
เท้า
.
เธอเดินไปโรงเรียน
She
เธอ
goes
ไป
to
ถึง
สู่
school
โรงเรียน
on
บน
foot
เท้า
.
เธอเดินไปโรงเรียน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย