food

คำแปล
อาหาร
We
พวกเรา
eat
รับประทาน
กิน
food
อาหาร
.
พวกเรากินอาหาร
2 ความคิดเห็น
She
เธอ
eats
รับประทาน
กิน
the
thefood
อาหาร
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
food
thefood
อาหาร
อาหาร
.
เธอกินอาหาร
3 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
food
อาหาร
.
คุณมีอาหาร
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย