ภาษาอังกฤษ

food

ภาษาไทย
อาหาร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
foodตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างBread is food.คำแปลขนมปังเป็นอาหาร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย