ภาษาอังกฤษ

fly

ภาษาไทย
บิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
flyตัวอย่างThey fly to the north.คำแปลพวกเขาบินไปทางเหนือ
flyingตัวอย่างThe birds are flying.คำแปลนกเหล่านี้กำลังบินอยู่

การเชื่อมfly

PersonPresentPast
Iflyflew
he/she/itfliesflew
you/we/theyflyflew

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย