ภาษาอังกฤษ

flower

ภาษาไทย
ดอกไม้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
flowerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis flower is for you.คำแปลดอกไม้ดอกนี้สำหรับคุณ
flowersตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างHe likes flowers.คำแปลเขาชอบดอกไม้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย