ภาษาอังกฤษ

floors

ภาษาไทย
ชั้น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
floorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างSometimes I sleep on the floor.คำแปลบางครั้งฉันนอนบนพื้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย