ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

floors

คำแปล
ชั้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย