ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

flight

คำแปล
เที่ยวบิน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
a
หนึ่ง
flight
เที่ยวบิน
to
ถึง
สู่
Germany
ประเทศเยอรมัน
.
ฉันมีเที่ยวบินเที่ยวหนึ่งไปประเทศเยอรมัน
My
ของฉัน
ของผม
flight
เที่ยวบิน
is
เป็น
อยู่
คือ
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
Spain
สเปน
.
เที่ยวบินของฉันกำลังจะไปประเทศสเปน
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
my
ของฉัน
ของผม
flight
เที่ยวบิน
.
มันคือเที่ยวบินของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย