ภาษาอังกฤษ

flag

ภาษาไทย
ธง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
flagตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe has a flag.คำแปลเขามีธงผืนหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย