ภาษาอังกฤษ

fits

ภาษาไทย
พอดี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
fitsตัวอย่างThe hat fits him perfectly.คำแปลหมวกใบนี้เข้ากับเขาอย่างไม่มีที่ติ
fitตัวอย่างThis dress does not fit you.คำแปลชุดกระโปรงชุดนี้ไม่เหมาะกับคุณ

การเชื่อมfit

PersonPresentPast
Ifitfitted
he/she/itfitsfitted
you/we/theyfitfitted
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย