ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fit

คำแปล
เหมาะสม
This
นี้
นี่
dress
ชุดกระโปรง
เดรส
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
fit
เหมาะสม
you
คุณ
พวกคุณ
เธอ
.
ชุดกระโปรงชุดนี้ไม่เหมาะกับคุณ
These
เหล่านี้
shoes
รองเท้า
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
fit
เหมาะสม
me
ผม
ฉัน
.
รองเท้าพวกนี้ไม่เหมาะกับฉัน
This
นี้
นี่
skirt
กระโปรง
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
fit
เหมาะสม
me
ฉัน
ผม
.
กระโปรงตัวนี้ไม่เหมาะกับฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ fit


    PersonPresentPast
    Ifitfitted
    he/she/itfitsfitted
    you/we/theyfitfitted
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย