ภาษาอังกฤษ

fish

ภาษาไทย
ปลา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
fishตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI eat a fish sandwich.คำแปลฉันกินแซนด์วิชปลาอันหนึ่ง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย