ภาษาอังกฤษ

firm

ภาษาไทย
บริษัท

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
firmตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างFifty-two people work in the firm.คำแปลคนห้าสิบสองคนทำงานในบริษัทนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย