ภาษาอังกฤษ

finger

ภาษาไทย
นิ้ว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
fingerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have blood on my finger.คำแปลผมมีเลือดบนนิ้วของฉัน
fingersตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างShe only has nine fingers.คำแปลเธอมีเพียงเก้านิ้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย