ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

finds

คำแปล
He
เขา
finds
หา
เจอ
his
ของเขา
father
พ่อ
.
เขาหาคุณพ่อของเขา
1 ความคิดเห็น
He
เขา
finds
หา
เจอ
an
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
.
เขาหาแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
He
เขา
finds
เจอ
หา
her
เธอ
ของเธอ
.
เขาหาเธอ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ find


PersonPresentPast
Ifindfound
he/she/itfindsfound
you/we/theyfindfound

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย