ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

finally

คำแปล
สุดท้ายนี้, ในที่สุด
Finally
ในที่สุด
สุดท้ายนี้
tomorrow
วันพรุ่งนี้
is
เป็น
อยู่
คือ
Friday
วันศุกร์
.
ในที่สุดวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์
Finally
ในที่สุด
สุดท้ายนี้
we
พวกเรา
pay
ชดใช้
จ่าย
จ่ายเงิน
the
theman
ผู้ชาย
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
man
theman
ผู้ชาย
ผู้ชาย
.
ในที่สุดพวกเราก็จ่ายผู้ชายคนนี้
Finally
สุดท้ายนี้
ในที่สุด
!
ในที่สุด
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย