ภาษาอังกฤษ

finally

ภาษาไทย
สุดท้ายนี้, ในที่สุด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
finallyตัวอย่างFinally tomorrow is Friday.คำแปลในที่สุดวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย