ภาษาอังกฤษ

fill

ภาษาไทย
เติม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
fillตัวอย่างI fill the bottle with oil.คำแปลฉันเติมน้ำมันใส่ขวดใบนี้

การเชื่อมfill

PersonPresentPast
Ifillfilled
he/she/itfillsfilled
you/we/theyfillfilled
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย