ภาษาอังกฤษ

field

ภาษาไทย
สนาม, ทุ่ง, ลาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
fieldตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe field is green.คำแปลสนามนี้เป็นสีเขียว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย