ภาษาอังกฤษ

few

ภาษาไทย
นิดหน่อย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
fewตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างShe has a few books.คำแปลเธอมีหนังสือไม่กี่เล่ม

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย