ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

felt

คำแปล
Yesterday
เมื่อวาน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
felt
รู้สึก
good
ดี
,
but
แต่
now
ตอนนี้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
feel
รู้สึก
สัมผัส
tired
เหนื่อย
.
เมื่อวานนี้ผมรู้สึกดี แต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหนื่อย
Yesterday
เมื่อวาน
he
เขา
felt
รู้สึก
tired
เหนื่อย
.
เมื่อวานนี้เขารู้สึกเหนื่อย
Last
สุดท้าย
night
กลางคืน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
felt
รู้สึก
tired
เหนื่อย
.
เมื่อคืนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อย
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ feel


PersonPresentPast
Ifeelfelt
he/she/itfeelsfelt
you/we/theyfeelfelt

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย