fell

การผันคำกริยาทั้งหมดของ fall

PersonPresentPast
Ifallfell
he/she/itfallsfell
you/we/theyfallfell

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

  • The fall
    4 ความคิดเห็น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย