ภาษาอังกฤษ

feet

ภาษาไทย
เท้า, ฟุต

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
footตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe go to work on foot.คำแปลพวกเราเดินไปทำงาน
feetตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างHe is five feet tall.คำแปลเขาสูงห้าฟุต
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย