ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

feel

คำแปล
สัมผัส, รู้สึก
He
เขา
did
didnot
ไม่ได้
ได้
not
didnot
ไม่ได้
ไม่
ไม่ใช่
feel
รู้สึก
สัมผัส
that
นั้น
นั่น
ว่า
.
เขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น
1 ความคิดเห็น
What
อะไร
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
he
เขา
feel
รู้สึก
สัมผัส
?
เขารู้สึกยังไง
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
feel
รู้สึก
สัมผัส
fine
สบายดี
.
พวกเรารู้สึกดี
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ feel


PersonPresentPast
Ifeelfelt
he/she/itfeelsfelt
you/we/theyfeelfelt

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย