ภาษาอังกฤษ

fault

ภาษาไทย
ความผิด, ความผิดพลาด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
faultตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is not my fault.คำแปลมันไม่ใช่ความผิดของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย