ภาษาอังกฤษ

father

ภาษาไทย
พ่อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
fatherตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่าง As they say, like father, like son.คำแปลอย่างที่พวกเขาพูด เหมือนพ่อ เหมือนลูก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย