ภาษาอังกฤษ

fast

ภาษาไทย
เร็ว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
fastตัวอย่างThe brown horse is fast.คำแปลม้าสีน้ำตาลตัวนี้เร็ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย