fashion

คำแปล
แฟชั่น, ความนิยม
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
her
เธอ
ของเธอ
fashion
ความนิยม
แฟชั่น
.
ฉันชอบแฟชั่นของเธอ
My
ของฉัน
ของผม
world
โลก
is
อยู่
คือ
เป็น
fashion
ความนิยม
แฟชั่น
.
โลกของฉันคือแฟชั่น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
fashion
ความนิยม
แฟชั่น
แฟชั่น
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย