ภาษาอังกฤษ

fashion

ภาษาไทย
แฟชั่น, ความนิยม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
fashionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI like her fashion.คำแปลฉันชอบแฟชั่นของเธอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย