ภาษาอังกฤษ

farmer

ภาษาไทย
ชาวนา, ชาวไร่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
farmerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy father is a farmer.คำแปลคุณพ่อฉันเป็นชาวไร่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย