ภาษาอังกฤษ

farm

ภาษาไทย
ฟาร์ม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
farmตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is a cat from the farm.คำแปลมันคือแมวจากฟาร์ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย