ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

farm

คำแปล
ฟาร์ม
It
มัน
is
คือ
อยู่
เป็น
a
หนึ่ง
cat
แมว
from
จาก
ตั้งแต่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
farm
ฟาร์ม
.
มันคือแมวจากฟาร์ม
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
like
ชอบ
เหมือน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
farm
ฟาร์ม
.
พวกเขาชอบฟาร์มนี้
He
เขา
goes
ไป
to
ถึง
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
farm
ฟาร์ม
.
เขาไปที่ฟาร์มนี้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย