ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

far

คำแปล
ไกล
Is
เป็น
อยู่
คือ
it
มัน
far
ไกล
from
จาก
ตั้งแต่
here
ที่นี่
?
มันไกลจากที่นั่นไหม
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
are
อยู่
เป็น
still
ยัง
ยังคง
far
ไกล
from
จาก
ตั้งแต่
there
ที่นั่น
.
พวกเรายังอยู่ไกลจากที่นั่น
Far
ไกล
from
จาก
ตั้งแต่
here
ที่นี่
ไกลจากที่นี่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย