ภาษาอังกฤษ

famous

ภาษาไทย
มีชื่อเสียง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
famousตัวอย่างThe hotel is on a famous avenue.คำแปลโรงแรมแห่งนี้อยู่บนถนนที่มีชื่อเสียง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย