ภาษาอังกฤษ

family

ภาษาไทย
ครอบครัว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
familyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI want marriage and a family.คำแปลฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย