Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fall

คำแปล

ฤดูใบไม้ร่วง

The
fall

ฤดูใบไม้ร่วง

4 ความคิดเห็น

The
fall

ฤดูใบไม้ร่วง

4 ความคิดเห็น

The
fall

ฤดูใบไม้ร่วง

4 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

  • The fall

    4 ความคิดเห็น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย