ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

failure

คำแปล
ความล้มเหลว
It
มัน
was
เป็น
อยู่
a
หนึ่ง
big
ใหญ่
failure
ความล้มเหลว
.
มันเป็นความล้มเหลวครั้งใหม่
2 ความคิดเห็น
It
มัน
was
เป็น
อยู่
a
หนึ่ง
big
ใหญ่
failure
ความล้มเหลว
.
มันเป็นความล้มเหลวครั้งใหม่
2 ความคิดเห็น
That
นั่น
นั้น
ว่า
is
เป็น
อยู่
คือ
her
ของเธอ
เธอ
first
ก่อน
แรก
failure
ความล้มเหลว
.
นั่นคือความล้มเหลวครั้งแรกของเธอ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย