ภาษาอังกฤษ

failure

ภาษาไทย
ความล้มเหลว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
failureตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThat is her first failure.คำแปลนั่นคือความล้มเหลวครั้งแรกของเธอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย