ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fail

คำแปล
ล้มเหลว, สอบตก
He
เขา
will
จะ
not
ไม่
ไม่ใช่
be
เป็น
อยู่
happy
มีความสุข
ยินดี
if
ถ้า
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
fail
ล้มเหลว
สอบตก
.
เขาจะไม่ยินดีถ้าคุณล้มเหลว
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
will
จะ
be
เป็น
อยู่
sad
เศร้า
if
ถ้า
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
fail
ล้มเหลว
สอบตก
.
ฉันจะเศร้าถ้าคุณล้มเหลว
What
อะไร
if
ถ้า
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
fail
ล้มเหลว
สอบตก
?
แล้วถ้าฉันล้มเหลว?

การผันคำกริยาทั้งหมดของ fail


  PersonPresentPast
  Ifailfailed
  he/she/itfailsfailed
  you/we/theyfailfailed

  ดูคำนี้ด้วย:

  เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย