ภาษาอังกฤษ

face

ภาษาไทย
ใบหน้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
faceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างA face appeared at the window.คำแปลหน้าใบหนึ่งปรากฏขึ้นมาที่หน้าต่าง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย