ภาษาอังกฤษ
eye
ภาษาไทย
ตา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
eyeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHer left eye is green.คำแปลตาข้างซ้ายของเธอสีเขียว
eyesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI want to have blue eyes.คำแปลฉันอยากมีตาสีฟ้า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย