ภาษาอังกฤษ

expression

ภาษาไทย
การแสดงออก, สำนวน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
expressionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe all know this expression.คำแปลเราทุกคนรู้จักสำนวนนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย