ภาษาอังกฤษ

explanation

ภาษาไทย
คำอธิบาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
explanationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThanks for your explanation.คำแปลขอบคุณสำหรับคำอธิบายของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย