ภาษาอังกฤษ

explained

ภาษาไทย
อธิบาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
explainsตัวอย่างHe explains the book.คำแปลเขาอธิบายหนังสือเล่มนี้
explainedตัวอย่างShe explained that book.คำแปลเธออธิบายหนังสือเล่มนั้น
explainตัวอย่างHe does not have to explain his answer.คำแปลเขาไม่ต้องอธิบายคำตอบของเขา

การเชื่อมexplain

PersonPresentPast
Iexplainexplained
he/she/itexplainsexplained
you/we/theyexplainexplained
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย